Domovská stránka   |   Archív   |   Emailtwitter_icon.pngfacebook_icon.png

 

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

videojournal.png

 


23.5.2012

Den Země 2012

 

Get the Flash Player to see this player.

Vážení kolegové,
dostává se Vám do rukou první vydání Video Journalu. Při naší spolupráci s pracovišti AV ČR jsme poznali, že české bádání přináší množství zajímavých poznání, zkušeností a objevů. Vnímáme však, že o zajímavostech na poli české vědy je stále nedostatek informací – jak mezioborově, tak ve veřejnosti. Ke vzájemnému obohacení proto chceme přispět, alespoň malým dílem. Proto vznikl tento Video Journal, který bude vycházet jednou měsíčně zdarma pro všechny zájemce. Vybrali jsme pro zaslání tohoto vydání adresáty, kterým na rozvoji české vědy záleží, zajímají se o vše, co ji obohacuje a mohou být také obohacením pro ostatní.
Každý měsíc vyrobí naše studio několik reportáží nejen pro Video Journal a internet, ale díky spolupráci s provozovateli televizního vysílání na satelitu Astra, je nabídneme také široké divácké obci. Máme zájem, aby obraz české vědy byl pokud možno plastický, tedy pestrý, zajímavý, mnoharozměrný. Uvítáme proto také Vaše náměty a tipy na zajímavé reportáže z vědeckého světa, i náměty a připomínky, které přispějí k vytváření dobrého obrazu vědy a jejího významu v našem světě.
Pokud je snad někomu nepříjemné podobné informace jednou za měsíc do své e-mailové schránky dostávat, omlouváme se mu, a svůj e-mail může vyloučit z dalšího doručování Video Journalu jednoduše příslušným odkazem v tiráži pod čarou.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci nad zajímavostmi z pracovišť AV ČR.

S pozdravem
Za autory Video Journalu

Václav Špaček, Studio OAT


3.5.2012

Tajemství Mayského kalendáře

 

Get the Flash Player to see this player.

 

)V rámci Evropského dne vědy pro mládež 2012, k němuž se letos poprvé připojila také AV ČR uspořádalo SSČ AV ČR ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR komponovanou přednášku na téma Astronomie & Čas: Tajemství Mayského kalendáře. Především studenti a učitelé se tak mohli dozvědět, jak se to má s prognózami o konci světa v souvislosti s končící etapou Mayského kalendáře a zda nás některá z předpovídaných katastrof koncem roku ohrozí.

více zde

1.5.2012

Vltavíny

 

Get the Flash Player to see this player.

 

RNDr. Roman Skála, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR a ing. Jiří Mizera,Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR se ujali výzkumu vltavínů, který trval 3 roky.
Náplní projektu bylo komplexní geochemické studium reprezentativního souboru vltavínů s cílem objasnit jejich zdrojové materiály a procesy vzniku a distribuce. Součástí projektu bylo kromě makro- i mikroskopické charakterizace vzorků především jejich detailní chemická analýza kombinující řadu metod.

 

více zde

1.5.2012

Jak odolat spavé nemoci

 

Get the Flash Player to see this player.

  

Zmapování genů, které zřejmě zodpovídají za menší náchylnost k parazitickému prvoku trypanozomě, jenž v Africe způsobuje smrtelně nebezpečnou spavou nemoc, se podařilo vědecké skupině doc. Marie Lipoldové z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Badatelé použili pro hledání těchto genů několik myších kmenů, které se liší v reakci na trypanozomovou infekci. Nákaza může propuknout jak u lidí, tak i u jiných savců, a vedle šíření malárie či HIV představuje pro obyvatele subsaharské Afriky velkou překážku v boji s chudobou a ekonomickou a vzdělanostní zaostalostí.

více zde